PFM

souborový manažér pro Linux - verze 0.3.2c

Proč?
V Linuxu existuje spousta kvalitních "filemanagerů", ale přece mi stále chyběla aplikace chováním a ovládáním podobná Total (Windows) Commander-u známému z MS Windows.
Takže jsem se pokusil o vlastní verzi a tady je výsledek.
A díky tomu že jméno Linux Commander bylo již obsazeno a moje fantazie měla útlum, nazval jsem jej velmi nepoeticky PFM = Peter's File Manager...

Historie
2001/2002
Počátek práce, výběr vhodných vlastnostech aplikace a programovacího prostředí.

2003
Předvedení výsledku "veřejnosti", první ohlasy.
Je nutné zmínit vliv Radka Červinky ktrerý projevil zájem o spolupráci. Prohlídnul si existující kód a patričně moje poklesky zkritizoval - za což mu patří vřelé díky, stejně jako za několik cenných lekcí objektového programování.
Tímto vším se urychlilo váhání nad kompletním přepsáním programu. Protože rychlost a směr vývoje neodpovídali původním představám, po cca mesíci jsme se domluvili na vytvoření paralelní větve: Seksi Commanderu.

2004
Zveřejnění nové, přepsané verze PFM.

Popis programu
PFM je jednoduchý linuxový souborový manažér vzhledem a ovládáním (a podle možnosti i funkčností) podobný Total Commanderu, známému ze systému MS Windows. Rovněž jsem se inspiroval worker-em a mc.
V současné době program umožňuje např.:

Aplikace je programovaná v prostředí Kylix 3 Open Edition.

Jako standardní jazyk rozhraní jsem zvolil angličtinu, avšak lokalizace není problém - stačí přeložit textový soubor se seznamem hlášení programu a je to (tedy, mně to tak funguje :-)). Zatim je připraven soubor pro český a slovenský jazyk.

Stále se jedná o víceméně předběžnou verzi, takže upozorňuji že se program může chovat poněkud nepředvidatelně.

Jestli jej tedy chcete vyzkoušet, máte možnost ale berte v úvahu že za nic neručím a je to jen na vaše vlastní nebezpečí.

Licence
GNU GPL, v 2.0 a pozdější.
Text licence přiložen v soubory COPYING.

Obrázky aplikace
Hlavní okno (icewm)

hlavni okno

Oblíbené adresáře

oblibene adresareAtributy souboru

atributy
Sekvenční přejmenování

prejmenovani
Výběr jazyka

jazyk
Nastavení vzhledu

vzhled
Pop Up menu

pop up menu

Požadavky na výkon počítače
Vzhledem k tomu že program bez obtíží běží na mém starém PC (viz. níže), neměl by s ním být problém:

Stažení software
Aktuální verze aplikace je 0.3.2c (4.2.2004).
Novinky v nejnovější verzi (popis úprav / ChangeLog).

K dispozici je kompilovaná binárka obsahující standartní instalaci (samozřejmě bez knihoven Kylix-u 3), a navíc zvlášť jazykové soubory (český a slovenský, oba v kódování iso-8859-2), příklady konfiguračních souborů a samozřejmě zdrojové soubory.

Varování:
Nová verze 0.3.X obsahuje v porovnání s 0.2.X některé novinky zjednodušující nastavení a instalaci aplikace:
Kylix 3
aplikace je nyní přepsána v prostředí Kylix-3 (narozdíl od předchozí verze - K2). Tím pádem budete pravděpodobně potřebovat stáhnout a nainstalovat novou verzi knihoven.


jiná struktura adresářů
aplikace se nyní nachází v jednom adresáři spolu s podadresáři pro konfigurační soubory a jazykové nastavení - narozdíl od předchozí verze kdy se všechna konf. data nacházela v adresáři každého uživatele zvlášť


jazykové soubory
jsou instalovány pouze v adresáři aplikace v podadresáři "languages" a jsou společné pro všechny uživatele; "*.lng" soubory přítomné v uživatelském adresáři "~/.pfm" jsou nyní ignorovány


konfigurační soubory
nacházejí se v hlavním adresáři aplikace v podadresáři "cfg"

hlavní struktura aplikace může tedy být např.:

/opt/pfm : hlavní adresář aplikace
/opt/pfm/cfg : společný konfigurační adresář
/opt/pfm/doc : dokumentace k PFM
/opt/pfm/languages : jazykové soubory


jednotná konf. pro spouštění a otvírání souborů
soubory "pfm.edit" a "pfm.view" byly sloučeny do nového souboru "pfm.ext" a současně byla změněna struktura souboru. Tato je v současné době podobná konfiguraci používané v Midnight Commanderu.


uživatelská konfigurace
v konfiguračním adresáři uživatele (tj. "~/.pfm") se nyní standartně nachází pouze hlavní konf. soubor "pfm.ini" a historie příkazů "pfm.hist". Ostatní soubory (pfm.ext, pfm.paths, pfm.btn, pfm.popup) se můžou nalézat v podadresáři "cfg" aplikace - kdy budou dostupny pro všechny uživatele - nebo je možné umístit je do uživatelského konf. adresáře čímž bude umožněno individuální nastavení.

Instalace
 1. stáhnout a nainstalovat runtime knihovny Kylixu 3 (cca 2,6 MB).

  Knihovny je nutné rozbalit do některého z adresářů uvedených v souboru /etc/ld.so.conf (např. do adresáře /lib) a potom zadat v terminálovém okně příkaz ldconfig.

  Tento bod je možné vynechat pouze když máte nainstalované a funkční vývojové prostředí Kylix3, nebo jsou zmíněné knihovny již instalované - jinak bohužel nebude možné PFM spustit.

  Poznámka (neověřeno):
  Teoreticky by mělo být možné spustit aplikaci bez knihoven kylixu když máte nainstalované standartní knihovny Qt (např. QT 2.3.2) pomocí nastavení

  $export CLX_USE_LIBQT=1

  Zkuste se podívat např. na:
  Deploying Kylix 3 Applications
  Kylix Deployment Notes for "Hello World"

 2. stáhnout zkompilovaný program (viz. odkaz "binárka" ve "Stažení software") v archivu "binary.tgz" a rozbalit jej. Archiv obsahuje základní strukturu adresářů aplikace obsahující jazykové a konfigurační soubory.
  Příkazem "pfm" nebo "pfm.sh" lze nyní program spustit. Pro jednodušší práci je vhodné umístit odkaz adresář aplikace do proměnné PATH.

  Soubor "pfm" je vlastní program, soubor "pfm.sh" je pouze skript pro spouštění PFM bez úvodního propagačního okna (vlastnost všech programů kompilovaných v Kylixu OE).


Po prvním spuštění a ukončení se v domácím adresáři uživatele vytvoří podadresář ".pfm" ve kterém budou uloženy konfigurační soubory pfm a soubor s historií použitých příkazů.

K vlastní inspiraci je možné separátně stáhnout balík vzorových konfiguračních souborů (pfm.ext, pfm.paths, pfm.popup a pfm.btn). Tyto soubory se můžou nacházet buď v hlavním adresáři aplikace (tj. globální konfigurace pro všechny) nebo v adresáři uživatele (~/.pfm) címž lze docílit možnosti osobního nastavení nezávislého na globální konfiguraci.

V případě že chcete "lokalizovanou" verzi programu, jsou k dispozici jazykové soubory (součást binárního balíku nebo jako separátní archiv "languages.tgz").
Tyto musí být přítomny v hlavním adresáři aplikace v podadresáři "languages" a jsou dostupné všem uživatelům. V konfiguračním dialogu je možné si pak zvolit jazyk který bude použit pro další práci s programem.

A jestli vás zajímá anatomie aplikace, stáhněte si zdrojové soubory a a pošlete mi svůj komentář a návrhy :-)

Konfigurace
Konfigurační soubory programu jsou uloženy v adresáři .pfm v domovském adresáři uživatele a/nebo v hlavním adresáři aplikace. V některých případech je v těchto souborech možné použít zástupné symboly ve složených závorkách, které budou nahrazeny potřebnou hodnotou, např.:
{F} bude nahrazeno aktuální položkou
{D} resp. {T} odpovídá zdrojovému resp. cílovému adresáři
{refresh} - po provedení akce aktualizovat výpis zdrojového adresáře
...
Podrobnosti jsou popsány přímo v příkladech konfiguračních souborů.

Stručný popis jednotlivých souborů:

pfm.ini
Hlavní konfigurační soubor uživatele, vytváří se automaticky.
Vnitřní formát je klasický INI konfigurační soubor.

pfm.btn
Globální nebo osobní konfigurační soubor pro tlačítkovou lištu (např. pro rychlé spouštění často používaných programů).

Formát souboru : ikona = aplikace ; např.:

/usr/share/icons/mini/xcalc_16x16.xpm = xcalc

pfm.ext
Globální nebo osobní konfigurační soubor pro otvírání položek (poklepáním myší nebo zmáčknutím ENTER), pro editaci (klávesou F4) a zobrazování (F3). Jeho struktura je částečně podobná konfiguračnímu souboru v MC.

Formát souboru :

.seznam|.přípon|.souborů
    Open=příkaz_pro_otevření
    Edit=příkaz_pro_editaci
    View=příkaz_pro_zobrazení


pfm.hist
Historie příkazového řádku ve formě jednoduchého seznamu použitých příkazů; vytváří se automaticky v adresáři.pfm.

pfm.paths
Globální nebo osobní seznam předdefinovaných adresářů které budou zobrazeny na liště; je možné použít systémové proměnné (HOME a pod.) .

Formát souboru : nápis_tlačítka = cesta_která_bude_nastavena , např.:

/etc = /etc
CD = /mnt/cdrom
HOME = HOME


pfm.popup
Seznam položek pro PopUp menu - např. pro speciální operace s vybranými položkami (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na danou položku). Soubor může být osobní nebo globální.

Formát souboru : popis = příkaz , např.:

Spustit v terminálu = xterm -e {F}
UNZIP do cílového adresáře = xterm -e unzip {F} -d {T} {trefresh}
Připojit CDROM = eject -t && mount /mnt/cdrom {goto /mnt/cdrom}


pfm_XX.lng
Jazykové překlady aplikace; jsou uloženy v hlavním adresáři aplikace v podadresáři "languages".

Další plány
Podle svých časových možností bych rád program dále vylepšoval. V úvahu zatím přichází (nemusí zaručeně následovat v uvedeném pořadí):

Odkazy
Postupně jsem vyzkoušel několik souborových manažérů; možná se i vám bude hodit pár odkazů:

Kontakt
Adresa pro připomínky a návrhy: Peter Černoch,   pcernoch (zavinac) volny.cz

V případě že máte zájem dostávat iformace o opravách a nových verzích pošlete E-mail se subjektem "PFM-info" na adresu:   pfm (zavinac) pcernoch.wz.cz


Svůj komentář můžete rovněž poslat hned teď:

Váš email:
Komentář:


Aktualizováno: 4.2.2004, © 2004 Peter Cernoch