Photo Viewer

Prohlížení a bezeztrátové otáčení digitálních fotografií - verze 0.4.6Popis programu

Photo Viewer je jednoduché grafické uživatelské rozhraní určené pro úpravu digitálních fotografií. Jedná se vlastně o nádstavbu utility jpegtran z baliku "jpeg" (http://www.ijg.org nebo http://www.jpegclub.org) pro bezeztrátové otáčení JPG obrázků anebo jejich převod do odstínů šedi ("černobílá fotografie") a/nebo utility convert z balíku "ImageMagick" (http://www.imagemagick.org) která zase slouží pro ořezání obrázků.

Hned na úvod je nutné zdůraznit že pro plnou funkčnost aplikace je nutné mít nainstalované oba balíky, tedy "jpeg" i "ImageMagick".

Prováděná operace jsou tedy ekvivalentem příkazového řádku, např.:

jpegtran -copy all -rotate 270 -trim -outfile targetFile photoFile

Při práci s digitálními fotografiemi rovněž zůstává zachována EXIF hlavička souboru obsahující expoziční a jiné údaje pořízeného snímku.

Aplikace je inspirována programem FotoView (http://www.polamar.net, autor Martin Pola: mpola (at) seznam.cz) s podobnou funkčností, avšak pro platformu MS Windows.

Narozdíl od FotoView PhotoViewer zatím neumožňuje vytváření "bezeztrátových" výřezů z fotografíí pro absenci funkce crop v běžné linuxové verzi balíku jpegtran (obsažené např. v rpm balíku libjpeg).
Prozatím byla tato funkčnost nahrazena použitím utility "convert" s parametrem "-quality 100" což pro většinu účelů (doufám) postačuje.

Aktuální funkce programu:
U zobrazeného snímku je pro vaši informaci zpracován a ukázán obsah EXIF hlavičky, tedy údaje o cloně, času,...
K tomuto účelu je využito pascalových tříd Gerryho McGuire (http://mcguires.homestead.com, e-mail: mcguires at hotmail.com).

Aplikace je programována v prostředí Kylix 3 Open Edition.

Pro někoho to znamená mínus ale pro mně je to velké plus protože podle mých osobních zkušeností stačí ke běhu programu nainstalovat pouze dva soubory run-time knihovny a program poběží. Rovněž není nutné se starat o další závislosti v systému atd.
Vyzkoušeno na: RedHat 7.3, Fedora 2, Mandrake 10, Suse 8.1 a 9.1.

Jedinou nevýhodou je že program zatím umožňuje zpracování snímků pouze ve formátu JPG. Obrázky ve formátu TIFF momentálně nelze zobrazit z důvodu jejich chybějící nativní podpory v Kylix-u (jestli se pletu, prosím, opravte mně) - pravděpodobně v interně použité knihovně Qt. Vzhledem k tomu že tuto funkčnost jsem ještě nepotřeboval, nic mne nenutí aktuální stav změnit. Avšak v případě že znáte free komponentu pro práci s jinými formáty obrázků než JPG a dáte mi vědět, rád možnosti programu rozšířím.

Výchozí jazyk aplikace je angličtina.
Současně jsou k dispozici jazykové konfiguační soubory a aktuální jazyk lze jednoduše změnit pomocí konfiguračního dialogu.

Vzhledem k tomu ze se Program stále vyvíjí, může být jeho funkčnost omezena nebo se může chovat poněkud nepředvidatelně.
Dávám tedy na vědomí (jak už je to v dnešní, pohnuté, době zvykem) že se zříkám jakékoliv záruky na funkčnost, bezpečnost, stabilitu atd.


Licence

GNU GPL, v 2.0 a pozdější.
Text licence přiložen v souboru COPYING.


Ovládání programu

Ovládání programu je velmi jednoduché a doufám že intuitivní. Tlačítková nabídka v hlavním okně aplikace je navíc vybavena bublinovou nápovědou.

Přesto však stručný popis tlačítek:

dir Otevřít adresář s fotografiemi
dir Znovu načíst aktuální adresář
dir Přejmenovat zobrazený soubor
dir Přesunout zobrazený soubor do archivního adresáře
dir
 1. Další snímek
 2. Předchozí snímek
dir Směr otáčení / překlápění snímků
dir Převod na černobílý snímek
dir
 1. volba typu výřezu
 2. náhled výřezu do samostatného okna
 3. uložení výřezu do souboru
dir Zobrazit / Schovat panel se seznamem souborů
dir Spustit prezentaci obrázků
dir Zobrazení na celou obrazovku
dir
 1. Informace o programu
 2. Konfigurační dialog
dir Smazat (nevratně!!!) aktuální soubor


Pro začátek práce tedy pomocí dialogového okna jednoduše vybereme adresář se snímky. Soubory s příponou *.jpg budou potom zobrazeny v seznamu dostupných snímků. Výběrem v tomto seznamu souborů (např. kliknutím myší) se zobrazí obrázek spolu s expozičními parametry (v případě že jsou k dispozici).

Pomocí příslušných tlačítek pak lze zobrazený snímek otočit, převrátit, převést na černobílý nebo vymazat.

Pro ořezávání fotografií stačí na daném snímku myší "nakreslit" obdélník který chceme vyříznout a po jeho případné úpravě (posunu / zvětšení / zmenšení) jej lze uložit do externího souboru nebo zobrazit ve samostatném okně (pomocí příslušného tlačítka - viz. výše, nebo klávesové zkratky <P>) .
Požadovaný typ výřezu (tedy poměr stran řezu, včetně volby orientace "na délku" nebo "na šířku") lze přitom buď vybraz z předdefinovaného seznamu nebo lze nadefinovat vlastní poměr stran.

Unikátní ;-) vlastnost aplikace je, že každý výběr je možné zobrazit do nového okna a tím jej vlastně uchovat se všemi parametry.

Cyklus: výřez / jeho náhled do samostatného okna / modifikace výběru / výřez / ... lze libovolně opakovat a vyhodnocení nejlepšího výřezu lze tedy nechat až nakonec. Potom stačí klikout pravým tlačítkem myši na okno s požadovaným náhledem výběru a z menu které se ukáže vybrat volbu "Uložit" (pro uložení výřezu do nového souboru) nebo "Zavřít" (pro uzavření okna a tím i zrušení daného výřezu).


K rychlejšímu a pohodlnějšímu ovládání aplikace lze téměř pro všechny potřebné operace použít klávesové zkratky:


Obrázky aplikace


hlavni okno
Hlavní okno (Suse 9.1, IceWM)

konfigurace - jazyk
Konfigurační dialog

hlavni okno
Možnosti výřezu

konfigurace - jazyk
Náhledy výřezů

sel. definition
Definování vlastního výřezu

Stažení software

Aktuální verze aplikace je 0.4.6 (16.12.2004).

K dispozici je kompilovaná binárka a zdrojové soubory.


Instalace a konfigurace

 1. základem je mít funkčně nainstalovaný balík jpeg a ImageMagick


 2. stáhnout a nainstalovat runtime knihovny Kylixu 3 (cca 2,6 MB).

  Knihovny je nutné rozbalit do některého z adresářů uvedených v souboru /etc/ld.so.conf (např. do adresáře /lib) a potom zadat v terminálovém okně příkaz ldconfig. K provedení těchto úkonů budete pravděpodobně potřebovat administrátorské oprávnění.

  Tento bod je možné vynechat pouze když máte nainstalované a funkční vývojové prostředí Kylix3, případně jste potřebné knihovny instalovali již dříve.

  Bez uvedených knihoven bohužel nebude možné aplikaci spustit.


 3. stáhnout zkompilovaný program (viz. odkaz "binárka" ve "Stažení software") v archivu "binary.tgz" a rozbalit jej. V tomto archivu je obsažena adresářová struktura aplikace PhotoViewer s potřebnými soubory. Po nastavení se do něj a zadání příkazu photov dojde ke spuštění aplikace.


Po prvním spuštění a ukončení se v domácím adresáři uživatele vytvoří podadresář ".PhotoViewer" ve kterém budou uloženy potřebné konfigurační soubory.

Jazyk a font aplikace aplikace je možné (po jejím spuštění) nastavit v konfiguračním dialogu. Momentálně je kromě angličtiny k dispozici čeština a slovenština v kódování ISO-8859-2 nebo UTF-8.Další plány

Přidané funkce budou záležet na momentálních potřebách a vašich odezvách.

Velmi vítané jsou všechny připomínky jazykoznalců a překlady jazykových souborů do jiných řečí.

K tomuto účelu je v podadresáři aplikace lang soubor photov_en.lng ve kterém stačí (nejlépe po jeho přejmenování) nahradit anglické věty požadovaným překladem. V konfiguračním dialogu je pak možné provedené změny promítnout do aplikace. Zaslání souboru s vašim překladem na moji adresu rovněž velmi ocením.Kontakt

Připomínky a návrhy zasílejte na E-mail : pcernoch zavinac volny.cz


Svůj komentář můžete rovněž poslat hned teď:

Váš email (v případě že chcete odpověď):


Komentář:
© 2003 - 2004 Peter Cernoch, Aktualizováno: 16.12.2004