CryptoAPI GUI - provedené změny0.1.5 (19.9.2003)
Uchování jména naposled použitého souboru a adresáře pro aktuální sezení.

Po vytvoření nového souborového systému nastavit jeho práva na 'chmod a+rw ./' kvůli povolení zápisu pro uživatele (lze vypnout).

Doplnění jazykových souborů.


0.1.4 (4.9.2003)
První publikovaná verze.